Find Arrangementer
Find flere oplevelser

Skyttehushaven

Skyttehushaven er en ældre have med en skydebane anlagt af Vejle Skyttelaug 1859. Vejle Kommune overtog haven i 1914.

  •  

Hele året er der mulighed for at se på fuglene i volieren, lege på legepladserne, spise din medbragte mad, nyde udsigten over fjorden, se på stærene i stærekasserne eller se på dyrene i Dyrehaven på den anden side af vejen i Nørreskoven. I haven er der sommeren igennem forskellige underholdningsarrangementer på scenen.

Haven ligger på Tirsbæk Strandvej lige op af Nørreskoven og ned til Vejle Fjord.

Arrangementer annonceres i dagspressen og her på www.oplev.vejle.dk.

Skyttelaugene holder stadig skydearrangementer i haven.

I haven er der mange gamle træer, buske og stor blomsterpragt, hvilket gør det muligt at opleve det grønne og blomster fra det tidlige forår til det sene efterår.

I det tidlige forår store plantninger med påskeliljer opleves – plantningen er så stor, at de gule påskeliljer kan ses fra den anden side af Vejle Fjord på Ibæk Strandvej.

I slutningen af maj og starten af juni er der mange og store blomstrende rhododendron.

Roserne folder sig ud i sig ud i slutningen af juni og står flot til frosten kommer. I haven kan opleves et gammelt udgået træ, der tilplantet med slyngroser – og netop dette træ anvender de besøgende som ”pengetræ” - dvs. at de besøgende putter mønter ind i  revner og sprækker på træet.

 

Lån af Skyttehushaven      

Skyttehushaven kan lånes af foreninger mv. til offentligt tilgængelige arrangementer. Toiletterne er åbne for publikum i perioden 15. maj - 15. september.

Ansøgere bedes skrive til vejogpark@vejle.dk for at høre om Skyttehushaven er ledig. Læs mere på www.udeliv.vejle.dk 

Generelle retningslinier for brug af Skyttehushaven

Formål:

Skyttehushaven blev givet til Vejle Kommune af Vejle Skyttelaug i 1915 og er som sådan en af byens ældste parker.

Vejle Kommune ønsker, at parken fremstår med smukke bede, restaurant, fuglevoliere, plejede plæner og beplantninger. Parken, der drives efter økologiske principper, har to overordnede anvendelser:

1. til enhver tid at være et yndet udflugtssted for byens borgere og gæster, og

2. i videst muligt omfang at tilbyde passende rammer for underholdnings arrangementer under hensyntagen til, at parken altid fremstår velplejet.

For at sikre, at flere borgere og andre brugere fremtidig har glæde af Skyttehushavens rekreative og kulturelle muligheder, er nedenstående generelle retningslinier udarbejdet.

Retningslinier:

1. Haven udlånes normalt ikke til private, lukkede arrangementer.

2. Haven må højst anvendes en gang om måneden til arrangementer, hvor det skønnes, at der kommer mere end ca. 1.000 deltagere.

3. På grund af de arealmæssige begrænsninger der er, må der højst være 3.000-3.500 deltagere til arrangementet.

4. Kun en del af haven må afspærres. Det skal være muligt at gå hele vejen rundt om parken, langs vandet, forbi fuglevolieren og til toiletter. I forbindelse med specielle arrangementer kan hele haven dog afspærres. Arrangøren skal annoncere, at haven vil være lukket.

5. Det er arrangørens ansvar i forbindelse med arrangementer:

  • at sørge for tilstrækkelige sanitære forhold,
  • at sikre, at grænser for tilladt støj ikke overskrides,
  • at indhente yderligere tilladelser der er nødvendige for arrangementets afholdelse, herunder f.eks. polititilladelse til brug af fyrværkeri, og
  • at sikre, at der er tilstrækkelige flugtveje.

6. Opsættes scener eller andet større inventar i forbindelse med arrangementet, skal det aftales med Vej & Park.

7. Såfremt haven er blød og våd, skal arrangøren for egen regning sikre, at der udlægges f.eks. køreplader m.m. for at beskytte græs og stier efter nærmere aftale med Vej & Park.

8. Arrangøren skal ved kontrollører sikre, at inventar, beplantninger og belægninger i haven ikke lider overlast i forbindelse med arrangementet.

9. Arrangøren skal foranledige, at alt affald, alt eget inventar og genstande mv. fjernes snarest muligt og senest dagen efter arrangementet inden kl. 16.

10. Ved større entré-betalte arrangementer skal arrangøren betale Vej & Park for udgifterne til en opsynsmand, dels mens haven klargøres til arrangementet, og dels under den efterfølgende oprydning efter arrangementet. Opsynet er Vej & Parks repræsentant på stedet, og opsynets anvisninger skal følges.

11. Arrangøren skal skriftligt acceptere, at man hæfter for udgifter som følge af arrangementet. Såfremt der opsættes scener eller andet større inventar i forbindelse med arrangementet, eller hvis Vej & Park i øvrigt skønner det nødvendigt, skal det dokumenteres, at der er tegnet forsikring, der dækker eventuelle skader. Der hæftes til enhver tid for de fulde omkostninger som følge af eventuelt opståede skader.

12. Vej & Park foranlediger eventuelle reparationer af beplantning og inventar mv., der er skadet i forbindelse med arrangementet. Efterfølgende fremsendes regningen til arrangøren. Reparationerne vil blive foretaget under hensyntagen til, at haven igen hurtigst muligt skal være helt brugbar for byens borgere og gæster. Forud for iværksættelse af evt. reparationer søges foretaget en besigtigelse sammen med arrangøren.

13. Vej & Park påtager sig intet ansvar for klager, tvister m.m. opstået som følge af arrangementet.

14. Vej & Park kan i særlige tilfælde fravige ovenstående retningslinier.

Restaurant Skyttehuset
Besøg restauranten i haven