Find Arrangementer
Find flere oplevelser

Børkop Vandmølle

Lidt syd for Børkop by ved Skærup Å ligger Børkop Vandmølle som en romantisk idyl i et smukt og frodigt landskab.

  •  

Møllens historie kan spores tilbage til året 1546. De nuværende bygninger er opført omkring 1827, og mølleværket stammer formentlig fra begyndelsen af 1800-tallet. Børkop Mølle malede mel, men på møllen var der også en valsemølle til klæde.

Møllen er åben for besøgende hver weekend og på helligdage (dog undtagen mandage) fra begyndelsen af april til slutningen af september mellem kl. 14 og 17, hvor frivillige hjælpere gerne viser rundt.

I sommerperioden kører vandmøllen, og mølleren sælger friskmalet mel og gryn.

I dag er Børkop Vandmølle fredet. Det nærliggende Munkebjerg Hotel har forpagtet bygningerne og driver restaurant-, selskabs- og konferencevirksomhed. Med sit originale, stadigt fungerende mølleri, et lille hjemstavnsmuseum og en god restaurant er Børkop Vandmølle i dag en kulturel og kulinarisk perle. Museet "Farbror Svend's" samling udstiller gammelt husgeråd og kuriøse brugsting fra gårdene i omegnen.