Find Arrangementer
Find flere oplevelser

Grænseforeningen

Paneldebat om samarbejde mellem dansk og tysk erhverv og kultur

Grænseforeningen Vejle Vesteregn inviterer op til fejringen af 100-året for Danmarks Genforening til en aften med inspirationer og debat om, hvad der ligger af muligheder og udfordringer i det grænseoverskridende samarbejde. Det er den 11. november kl. 19 i Roberthus, Tybovej 2 i Egtved.

Selv om vi bor i den nordlige ende af regionen, bliver vi næsten dagligt mødt af holdninger til forskellige emner som grænsehandel, den lokale købmand, vildsvinehegn, turisme, grænsekontrol, samarbejde omkring brand og redning, trafik og infrastruktur, arbejde og grænsependlere, uddannelse og forskning. Listen kunne fortsættes, og spørgsmålet er, hvorvidt vi kan indkredse den opgave, vi har de næste 10, 20 eller 100 år.

Hvilken vej skal vi gå for at udnytte den danske og tyske kulturs energi i vores grænseregion til fælles bedste?

På mødet vil en række personer med hver deres tilgang til emnet give et oplæg.

Vi starter med kultur- og pressechef ved Tysklands ambassade i København, Lasse Peter Rodewald, der på dansk giver et oplæg til emnet.

Et ekspertpanel kommenterer og uddyber temaet ud fra eget arbejds- og interesseområde som politik, erhverv, turisme, medier og med almene synspunkter omkring grænselandet:

  • Borgmester Jens Ejner Christensen, Vejle Kommune
  • Mejerichef/ejer Jens Beierholm, Nørup Mejeri
  • Museumschef Morten Teilmann-Jørgensen, Kongernes Jelling
  • Chefredaktør Jørgen Møllekær, Flensborg Avis
  • Redaktionschef Kristian Pahus, Vejle Amts Folkeblad/Jysk Fynske Medier

Forhenværende borgmester Sonny Berthold, Egtved, vil være aftenens ordstyrer.

Herefter fortsætter debatten, hvor de fremmødte deltagere fortrinsvis kan komme med deres synspunkter, spørge og diskutere med ekspertpanelet og Lasse Rodewald. 

Aftenens emne rummer uanede muligheder for, at deltagerne kan supplere og uddybe – gerne med egne erfaringer og tidens aktuelle hændelser. Det bliver ikke mindre interessant af Dronning Margrethes nylige besøg i Sydslesvig, hvor Flensborg Avis skriver: ”Især ungdommen har rørt hende. Unge, der på fjerde generation går op i deres danske rødder og samtidig er åbne over for andre.”

Der er betaling for kaffen.                

 

Kontaktperson: 

Kirsten Rykind-Eriksen, Skovbrynet 1, 7183 Randbøl, tlf. 4026 5489, rykind@bbsyd.dk