Find Arrangementer
Find flere oplevelser

Skove

Vi har mange værdifulde og skønne skovområder.

  •  

Vi har kystskove langs Vejle Fjord, unikke egekrat i Tinnet Krat og skovene på de stejle skrænter i Grejs og Højen Ådal. Skovene er et vigtigt levested for en lang række af dyr og planter lige fra rådyr og grævling til sjældne arter af fugle, insekter, planter og svampe.

Vejle Kommune ejer fem store skove:

  • Nørreskoven nord for Vejle By
  • Sønderskoven syd for Vejle by.
  • Munkebjerg skov sydøst for Vejle by.
  • Haraldskær skov vest for Vejle by.
  • Museumsskoven ved Give

Endvidere ejer Vejle Kommune mindre skovparceller rundt omkring i kommunen.

 

Du kan booke de kommunale skove til arrangementer på www.udeliv.vejle.dk.

 

Vi har også områder i nogle af skovene, specielt for hunde og rideruter.

På undersiderne kan du finde omtale af kommunens skove og enkelte andre. Derudover kan du finde inspiration til ture i naturen og i private skove i mere end 30 vandretursfoldere her www.visitvejle.dk/vejle/vandrefoldere

 

 

Hvad må jeg i kommunens skove?  

I kommunens skove må du mere, end du må i en privat skov.

Her kan du kan læse mere om regler om ophold og færdsel i kommunens skove.

 
Vandretursfoldere
Se mere end 30 vandretursfoldere
Troldestenen i Munkebjerg
Har du set troldens håndaftryk?